رفتن یا نرفتن؟!

هیچ حسی بدتر از این نیس ک  سفری رو ک برای هفته ی بعدت برنامه ریزی کردی، هی فک کنی ک کنسل میشه :|

و هی دلیل بیاد تو ذهنت ک بــــــــــــــــــله . کنسل میشه! و هی حرص بخوری!!!!

 

بعدن نوشت: کنسل شد!!! ینی کنسلش کردیم.... خب طبعن ناراحتم نیستم چون احتمالش رو میدادم.....

/ 3 نظر / 24 بازدید
سه نقطه ...

اشکال نداره که.. اگه قرار باشه برا این حرص بخوری، زندگی همه ش میشه همین برنامه ریزی کن، اگه نشد حتما حکمتی توش بوده ایشالا عید بهتون خوش بگذره

فریماه

بدتر اونه که سفری که کنسل شده یهو شب قبلش دوباره اکی بشه!!!بعد امادگی واس سفر زیر صفره!