فقط نگاه می کنم.

فرار کردم همیشه. از نگاه ها فرار کردم. دلم خاسته نگاهِ کسی رو ک میخام به من باشه. ولی از نگاهی ک زل بزنه بهم و تحت نظرم بگیره همیشه فراری بودم. هول میشم انگاری وختی چشما بهم زل میزنن.. ک انگار الان له میشم!! ک چی بگم الان ک حواسش پرت شه و اون هنوز زل زده و متفکره!! ک چشماش انگار همه ی فکرامو میخونه.

 

ی سری آدمام هستن ک وختی خسته ن و مریض حتا! جذاب میشن!!!!!!

/ 3 نظر / 24 بازدید
روشنا

خیلی درکت می کنم...بده! دقیقا این خوبه که متوجه آدم باشه؛ ولی نه در حد توجه و تفکر و سه ساعت مکث رو یه نیگاه

روشنا

آره... این قد از این آدما دوس دارم، همش از جذبه و عزت درونیشونه. که در هرحالتی چه قدـــدر آدم دوسشون داره

فریماه

هیچ وقت از زل زن به چشمات نمیفهمن فکراتو. ولی تو هم زل بزن تو چشماشون.اونوقت نگات یادشون میمونه بعد وقتی خاستن اذیتت کنن اگه با وجدان باشن دلشون نمیاد و اگه بی وجدان باشن اون زل زدنتات ذهنشونو هی میسوزونه!