کشف نموده است!

ک آبجی کوچیکه کشف نموده ک این همه gf  gf  ک میگن، یعنی:

ground floor

 

من دیگه چیزی نمیگم .

/ 3 نظر / 10 بازدید
Aria Lonely

آفرین به آبجی کوچیک شما باز هم ایشون در زمینه مکاشفه فعال هستند ما ها که در سکون هستیم

لی لی

[قهقهه][قهقهه][قهقهه]