شبهای سردِ طولانی...

 

گیرم که یلــدا هم بیاید

شبـــــــی هم به درازا بکشد

بــرفی هم ببارد

سفره ای هم چیــــده شود

اناری هـــم باشد

و دیوان حافــظی هم

چه یلدایی؟

چه برفی؟

چه فالی؟

بی تو اینجا همـــــــه شب یلداست

همـــــــه شب سرد است

همـــــه شب فال مرا می گیرد

یـــــــاد آشفته ی تو...

/ 2 نظر / 26 بازدید
منم!!!!!

خعععععلی قشنگ بوووووووود...[قلب]

گاندلف

دلمون پکید از این حالت که .....