دور و وریام

توی سوییت جدید، من ی آدم جدیدم. آدم مزخرفِ درون من بیدار و فعال شده به شدت. البته نه همیشه...

همیشه از آدمایی که میان تا جای منو تنگ کنن و آسایشمو به هم بریزن نفرت داشتم و خیلی دیر تونستم قبولشون کنم. حالا تو ببین این جدیده یه آدم احمقِ خود عن پندار هم باشه که انگار اصن نازل شده به سوییت ما واسه امر نظارت و دستوری و چی و چی و چی!

خو چندشم میشه ازش!! متقابلا اونم از دیدن من منزجر میشه و این تو رفتار هر دومون هویداست!!!

اونوخ توی این سوییت جدیده، من فقط چارتا از ادماشو هم اتاقی حساب میکنم، بقیه شونو حتی نگاهم بهشون نمیندازم!!!!

بسکه این آدم مزخرفِ درونم بی منطق و خره!!

/ 0 نظر / 9 بازدید