منِ بی اخلاق

اونقد که با آدم جدید ارتباط واقعی (نه مجازی) برقرار نکردم که وقتی تو قطار دختره ی پر نمکِ بغل دستیم هی سر صحبتو باز میکنه و خیلی م مهربونه، من فقط لبخند تحویلش میدم و سر تکون میدم... یا نگاش میکنم! چون دیگه یادم نیس تو برخوردای اول چی باید بگم و نگم!

خوب میشم ینی؟

/ 0 نظر / 7 بازدید