:(((((

هییییییچ آمادگی و البته علمی برای شروع این کارِ پیشنهاد شده ندارم و به شدت خودمو سرگرم میکنم تا یادم بره این مصیبت.

اینکه با توجه ب مدرک یونیم باید اطلاعات خوبی در این زمینه داشته باشم ولی زرشک!!!

چیکار کنم ؟ :((((( خو من هیچی بلد نیسم خو! دلمم نمیخاد برم البته!

کلاسای آموزشی موسسات هم ک قیمتشون سه برابر شده ازون موقعی ک من اون دوره ده ماهه ای ک اسم نویسی کرده بودم ولی نصفه ولش کردم :(((((

 

کاشکی میشد بعضی دونستنیا رو دانلود کرد تو مخِ آدم و خلاص! :((((

/ 1 نظر / 27 بازدید
پرین

کاش میشد واقعا بعشی دونسته ها رو دانلود کرد .... من نمیدونم این دانشمندا چه غلطی می کنن پس [نیشخند]