دوری

وقتی خواب پریشان میبینی ، برای یک دوست؛ دوستی که کیلومترها از تو دور است و سالهاست ندیدی اش..

وقتی مطمئن می شوی که خوابت علتی واقعی داشته و آن دوست پریشان و ناراحت است..

وقتی تنها راه تماستان اسمس هایی با تاخیر 8 ساعت جواب باشد..

 

کاری نمیتوانی بکنی جز تصور کردن چهره ی شاد و بی غم دوستت . تا شاید به حقیقت بپیوندد........

/ 1 نظر / 25 بازدید
آدمیزاد

اینو تجربه کردم اما حقیقتا من یکی قادر نیستم چشم ببندم و تصور کنم که شاد و بی غمه !! برعکس چنان بی اعصابم که سریع صحنه های وحشتناک میبینم و دلم جوری غش میره که اگه همون موقع ازش خبری نگیرم دست و پام شل میشه میفتم گوشه خونه [اضطراب]