کمبود آدم!!

کاش یه نفر دورو برم بود ک میگفت فلانی بیا بزنیم ب سفر. دوتایی با تور بریم ی وری. بیخیالِ همه چی...

کاش ی نفر بود ک میگف فلانی آماده شو تا 5 مین دیگه سر کوچه تونم. بریم ی هوایی ب کله مون بخوره. و من انگار بلیط بخت آزمایی رو برده باشم!

کاش ی نفر بود با هم میرفتیم دنبال ی کاری. ی دوره ای یا کلاسی و با هم ی شراکت عالی رو شرو میکردیم.....

اون ی نفر چرا هیشوخت نیس!؟؟؟

ناراحت

/ 4 نظر / 25 بازدید
منم!!!!!

من یکی مث تورو کم دارم... یکی که وقتی بهش میگم فلانی هستی بریم فلان جا؟ بگه هستم... یکی که وقتی بهش میگم دلم میخواد یه سفر برم بگه من پایه ام...

پرین

واقعا کا

پرین

واقعا کاش بود همچین ادمی ....:((( حالادارم فک میکنم خودم واسه بقیه همچین آدمی بشم..امیدوارم موفق بشم

فریماه

یا ادم که پایه باشه واسه همه چی!