دلم نخواست

دلم نخواسته برم به جشن فارغ التحصیلی.

چرا باید برم اون آدمایی رو ک هیچ شناختی ازشون ندارم رو ببینم!؟

 

هیشوخت دروغگوی خوبی نمیشم.. چون آدمِ توی ذهنم با خودم خیلی فرق داره.. حرفاش.. قولاش.. برنامه هاش..

/ 0 نظر / 26 بازدید