بی هُنَرِ بی مَدرَک

من خدای کارهای نیمه تمام ام!

سه تارِ نصفه، فرانسویِ نصفه، هتلداریِ نصفه، نقاشیِ نصفه، انگلیسیِ نصفه...

همه ی اینا رو کج و آویزون بلدم و با وجود علاقه ی زیادی که ب تک تکشون دارم، ادامه شون ندادم... :(

 

حس نوشت: شاید چون توی همه ی اون کلاسا و دوره ها تنها بودم :|

/ 1 نظر / 26 بازدید
ژوکر

اسپانيايي نصفه ؛ درس نصفه ، عاشقيت نصفه و حالي نيست كه يكيشون رو به اتمام برسونم :(