رادیـــــــــــــــــو

جدیدترین سرگرمی این روزام هم شده اینسـ.ـتارادیـ.ـو!!

که میشینم صدای ملت و گوش میدم و کرکر میخندم!! از بی سوژگی! از حرفای طنز! خیییییییییلی باحاله!!!

فقط حیف که نمیتونم رو گوشیم بنصبم!

/ 1 نظر / 25 بازدید
amir

اگه می نصبیدی که الان خودتم جزو اونا بودی ما بهت می خندیدیم !