لدفن هرچه زودتر باشه!

سفر میخام! ازون سفرا ک دل نمیکَنی ک برگردی. ک وختی تو سفری هییییییش فکری جز خوشگذروندن ب ذهنت نمیاد.

ک همه خوبن و هیشکی سر و صدای اضافه دُرُس نمیکنه. ک ی عالمه خاطره های خوب میمونه. ک کلی خرید میمونه ازش و کلی عکس خوشال... هــــــوومممممم.....

خیال باطلخیال باطل

/ 4 نظر / 25 بازدید
پرین

آخ آخ دلم خواست ......... [رویا] خدا قسمت کنه ایشالا......[نیشخند][لبخند]

روشنا

من همین چن روز پیش شمال بودم، دلت نخواسه باشه، جنگــــــــــل، سبز.... ایشالا جورشه برات!

روشنا

لینکت کنم عایا؟؟؟ بیا اجازه بده!

منم!!!!!

منم میخواهم.... بذار حال بابا خوب بشه... باهم میریم...[چشمک]