اِخ بدم اومد اصن.

خواستم از یکی دفاع کنم برگشت گفت به تو چه اصن؟ تو که تو اون موقعیت نیستی (که واااقعا راس میگف :دی) . کپ کردم!! که این با من بود الان؟؟؟

ینی همون لحظه سرخ شدن صورتمو حس کردم! بدم میاد ازین رنگ به رنگ شدنای بی موقع

 

اح اح اح بدم اومد اصنشم. خر.

/ 0 نظر / 24 بازدید