نیازمندیها

نیازمندیم ب یک عدد ؛ موجود زنده، جهت انگیزه داشتن برای شروع  مطالعه ی کنکور ارشد.مژه

آغا من خیلی بچه خوبی ام اگه ی آزمونی چیزی هم بود من مجبور میشدم آماده بشم واسش خوب بود. لا مصب رشته نیس که! هییییییش موسسه ای واسش آزمون آزمایشی نذاشته! یول

مسئولین رسیدگی کنن لدفن :|

/ 2 نظر / 25 بازدید
منم!!!!!

من مثلا قرار بود امسال تابستون شروع کنم به خوندن واسه ارشد ولی تا حال که هیچ تکونی نخوردم چشمامم آب نمیخوره تا آخر تابستون هم یه صفحه درس بخونم!![خنثی]

عسل

یکی از کارایی که همیشه در من انگیزه ایجاد میکرد تا برا کنکور و امتحان و این چیزا آماده شم خرید یک مشت مداد و کاغذ وروان نویس و خودکار و شبرنگ رنگی بود تا به عشق اونا دو کلمه درس یاد بگیرم...گفتم شاید واسه تو هم افاقه کنه[نیشخند]