از دور

من

او را فقط از دور دوست دارم. از دور تصورش میکنم. هم صحبتش می شوم و فقط از دور میتوانم  تحملش کنم.

من او را به عنوان یک نوشته ی اسمس یا متن چت دوست دارم ؛ نه بیشتر.

 

من ؛ آدم روزهای نزدیک به او نیستم...

/ 0 نظر / 30 بازدید